อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน **ไม่รวมวีซ่า** เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาโค เมืองพิราน โพสทอยนา ถ้ำโพสทอยนา ปราสาทเบลด เมืองลูบลิยานา เมืองกราซ บูดาเปสต์ ป้อมชามประมง ** ราคา Visa 3,500 บาท**

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)

CODE : CDEK020

HIGHLIGHT / EXTRA

อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน **ไม่รวมวีซ่า**
เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาโค เมืองพิราน โพสทอยนา
ถ้ำโพสทอยนา ปราสาทเบลด เมืองลูบลิยานา
เมืองกราซ บูดาเปสต์ ป้อมชามประมง
** ราคา Visa 3,500 บาท**

กำหนดการเดินทาง:

📅09-15 ต.ค. 62 :
42,900
📅16-22 ต.ค. 62 :
42,900
📅22-28 ต.ค. 62 :
42,900
เริ่มต้นที่ 42,900 บาท

 

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com