ทัวร์ยุโรป อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)

CODE : CDEK020

HIGHLIGHT / EXTRA

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)
เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาโค เมืองพิราน
โพสทอยนา ถ้ำโพสทอยนา ปราสาทเบลด
เมืองลูบลยานา เมืองกราซ บูดาเปสต์
ป้อมชาวประมง
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500

กำหนดการเดินทาง:

09-15 พ.ค. 62 :
41,900
22-28 พ.ค. 62 :
41,900
เริ่มต้นที่ 41,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com