ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน (EK)

ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน (EK)

CODE : CDEK015B

HIGHLIGHT / EXTRA

ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน (EK)
บูดาเปสต์ ซาลส์บูร์ก กรุงเวียนนา ฮัลสตัทท์
เชสกี้คลุมลอฟ กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก นาฬิกาดาราศาสตร์
ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เข้าพระราชวังเชินบรุนน์

กำหนดการเดินทาง:

02-09 พ.ค. 62 :
42,900.-
13-20 พ.ค. 62 :
42,900.-
07-14 มิ.ย. 62 :
42,900.-
26 มิ.ย.-03 ก.ค. 62 :
42,900.-
เริ่มต้นที่ 42,900 บาท

 

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com