ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน บิน EK 🇷🇺รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน 💥บินหรู 5 ดาว สายการบิน EMIRATES 🏆เที่ยวเต็มอิ่ม กลับไฟล์ทดึก ไม่เร่งรีบ 🏆จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน 🏆พระราชวังเครมลิน 🏆พิพิธภณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ 🏆ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส 🏆ชิ้ปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมาลอฟ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน บิน EK [JUN – OCT 2019]

CODE : CDEK001A

HIGHLIGHT / EXTRA

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน บิน EK [JUN - OCT 2019]
💥บินหรู 5 ดาว สายการบิน EMIRATES
🏆เที่ยวเต็มอิ่ม กลับไฟล์ทดึก ไม่เร่งรีบ
🏆จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน
🏆พระราชวังเครมลิน
🏆พิพิธภณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
🏆ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
🏆ชิ้ปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมาลอฟ

กำหนดการเดินทาง:

📅01-06 พ.ค. 62 :
37,900
📅13-18 ก.ย. 62 :
37,900
📅17-22 ต.ค. 62 :
37,900
📅10-15 ต.ค. 62 :
37,900
📅17-22 ต.ค. 62 :
37,900
เริ่มต้นที่ 37,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com