รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 🇷🇺จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน 🇷🇺พระราชวังเฮอร์มิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน 🇷🇺ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส จัตุรัสแดง 🇷🇺ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช็อปปิ้ง Outlet Village 🇷🇺**นั่งรถไฟ Sapsan (HIGH SPEED TRAIN)** 🇷🇺จากมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน บิน EK [NOV – DEC 2019]

CODE : CDEK002

HIGHLIGHT / EXTRA

🇷🇺รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
🇷🇺จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน
🇷🇺พระราชวังเฮอร์มิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน
🇷🇺ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส จัตุรัสแดง
🇷🇺ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช็อปปิ้ง Outlet Village
🇷🇺**นั่งรถไฟ Sapsan (HIGH SPEED TRAIN)**
🇷🇺จากมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กำหนดการเดินทาง:

📅15-22 พ.ย. 62 :
52,900
📅29 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 :
52,900
📅04-11 ธ.ค. 62 :
52,900
📅25 ธ.ค.-1 ม.ค. 63 :
64,900
📅26 ธ.ค.-2 ม.ค. 63 :
64,900
📅28 ธ.ค.-4 ม.ค. 63 :
64,900
เริ่มต้นที่ 52,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

[email protected]