ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน บิน EK [ APR - MAY ] 💥บินหรู 5 ดาว สายการบิน EMIRATES 💥จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดิน 💥ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 💥พระราชวังเครมลิน 💥พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 💥พระราชวังฤดูหนาว(เฮอร์มิเทจ) 💥พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 💥พระราชวังแคทเธอรีน 💥หรือ พระราชวังพาฟลอฟท์ 💥*ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส* 💥นั่งรถไฟ Sapsan (HIGH SPEED TRAIN) 💥จากมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน บิน EK [ APR – MAY ]

CODE : CDEK002

HIGHLIGHT / EXTRA

🇷🇺ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน บิน EK [ APR - MAY ]
💥บินหรู 5 ดาว สายการบิน EMIRATES
💥จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดิน
💥ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส
💥ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
💥พระราชวังเครมลิน
💥พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
💥พระราชวังฤดูหนาว(เฮอร์มิเทจ)
💥พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
💥พระราชวังแคทเธอรีน
💥หรือ พระราชวังพาฟลอฟท์
💥*ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส*
💥นั่งรถไฟ Sapsan (HIGH SPEED TRAIN)
💥จากมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กำหนดการเดินทาง:

📅03-10 เม.ย. 62 :
57,900 [ เต็ม ]
📅27 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 :
57,900
📅07-14 เม.ย. 62 :
64,900
📅08-15 เม.ย. 62 :
64,900
📅09-16 เม.ย. 62 :
64,900
📅10-17 เม.ย. 62 :
64,900
📅12-19 เม.ย. 62 :
64,900
📅01-08 พ.ค. 62 :
57,900
📅15-22 พ.ค. 62 :
57,900 [ เต็ม ]
📅22-29 พ.ค. 62 :
57,900
📅28 พ.ค.–04 มิ.ย. 62 :
57,900 [ เต็ม ]
เริ่มต้นที่ 57,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com