ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน บิน EK [JUN - DEC 2019] 🔥บูดาเปสต์ ซาลส์บูร์ก 🔥กรุงเวียนนา ฮัลล์สตัทท์ 🔥เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราก 🔥ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ 🔥ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet 🔥โปรแกรมเที่ยวสบายไม่เร่งรีบ 🔥Hilight ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 🔥เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ 🔥**รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**🔥

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน บิน EK [OCT- DEC 2019]

CODE : CDEK015B

HIGHLIGHT / EXTRA

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน บิน EK [OCT- DEC 2019]
🔥บูดาเปสต์ ซาลส์บูร์ก
🔥กรุงเวียนนา ฮัลล์สตัทท์
🔥เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราก
🔥ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
🔥ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet
🔥โปรแกรมเที่ยวสบายไม่เร่งรีบ
🔥Hilight ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
🔥เข้าพระราชวังเชินบรุนน์
🔥**รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**🔥

กำหนดการเดินทาง:

📅13-20 ก.ย. 62 :
43,900
📅27 ก.ย.-04 ต.ค. 62 :
43,900
📅19-26 ต.ค. 62 :
43,900
เริ่มต้นที่ 42,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

[email protected]