ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 💢พิเศษ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลังคากระจก 💢มหาวิหารโคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัม หมู่บ้านกังหัน 💢บรัสเซล เมืองเกนท์ จัตรุสกรองปราซ เมเนเก้นพิส 💢ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET ❌ไม่รวมวีซ่าราคา Visa 3,500 บาทและค่าทิป❌

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน บิน EK

CODE : CDEK005A

HIGHLIGHT / EXTRA

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน
💢พิเศษ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลังคากระจก
💢มหาวิหารโคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัม หมู่บ้านกังหัน
💢บรัสเซล เมืองเกนท์ จัตรุสกรองปราซ เมเนเก้นพิส
💢ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET
❌ไม่รวมวีซ่าราคา Visa 3,500 บาทและค่าทิป❌

กำหนดการเดินทาง:

📆24-30 ก.ย. 62 :
41,900
📆16-22 ต.ค. 62 :
46,900
เริ่มต้นที่ 41,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com