เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

CODE : CDEK015

HIGHLIGHT / EXTRA

ปราก-ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium
เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์ - Parndorf Outlet
บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง
พิเศษ!!! เดินเล่น ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย

กำหนดการเดินทาง:

มิถุนายน 2561 :
5-11 มิ.ย.,19 – 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2561 :
3-9 ก.ค., 24-30ก.ค.,25-31 ก.ค., 26ก.ค.-1ส.ค.
สิงหาคม 2561 :
6-12 ส.ค.,8-14 ส.ค
กันยายน 2561 :
11-17 ก.ย.,19-25 ก.ย.,26 ก.ย.-2 ต.ค.
ตุลาคม 2561 :
3-9ต.ค.,9-15ต.ค.,10-16 ต.ค.,17-23 ต.ค.,18-24 ต.ค.,24-30 ต.ค.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
เริ่มต้นที่ 40,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com