เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

CODE : CDEK015

HIGHLIGHT / EXTRA

ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium
เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง

กำหนดการเดินทาง:

สิงหาคม 2561 :
8-14 ส.ค.
กันยายน 2561 :
5-11 ก.ย., 11-17 ก.ย., 19-25 ก.ย., 26 ก.ย.-2 ต.ค.
ตุลาคม 2561 :
3-9 ต.ค., 9-15 ต.ค., 17-23 ต.ค., 18-24 ต.ค.
เริ่มต้นที่ 40,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com