เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

CODE : CDEK013

HIGHLIGHT / EXTRA

ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน
ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคํา
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-นํ้าตกไรน์

กำหนดการเดินทาง:

เมษายน 2561 :
2-8 เม.ย., 10-16 เม.ย., 12-18 เม.ย., 26 เม.ย.-2 พ.ค.
พฤษภาคม 2561 :
16-22 พ.ค., 24-30 พ.ค., 28 พ.ค.-3 มิ.ย.
มิถุนายน 2561 :
20-26 มิ.ย.
เริ่มต้นที่ 39,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com