ฝรั่งเศส อิตาลี เฟรนซ์ริเวียร่า 8 วัน

CODE : CDEK020

HIGHLIGHT / EXTRA

คานส์ - Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ปิซ่า-จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า
มหาวิหารดูโอโม-หอเอนปิซ่า- พราโต้
ฟลอเร้นซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม
นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน

กำหนดการเดินทาง:

ตุลาคม 2561 :
19-26 ต.ค.
เริ่มต้นที่ 49,900 บาท

โทรจองทัวร์นี้

02-1830506-8

จองผ่านไลน์ @

@CandyTravel

จองผ่าน E-mail

Candy@candy-travel.com