ทัวร์จอร์แดน Highlight Jordan 6 วัน 4 คืน บิน KU

ทัวร์จอร์แดน Highlight Jordan 6 วัน 4 คืน

CDVWJD2328 ทัวร์จอร์แดน Highlight Jordan 6 วัน 4 คืน บิน KU

Product Code: CDVWJD2328
🔥ทัวร์จอร์แดน Highlight Jordan 6 วัน 4 คืน🔥 ✈โดยสายการบิน คูเวตแอร์เวย์ 😍สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรับ 😍ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวที่วาริดัม 😍ชมมหานครสีชมพู หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ที่เมืองเพตรา 😍ทดลองลอยตัว และพอกโคลน ที่ทะเลเดดซี 😍ตามรอยโมเสก ณ เทือกเขา เมาน์เนโบ 😍ศิลปะแผนที่สมัยโบราณที่ทำจากแผ่นโมเสก 😍ชมปราสาทเครัค ป้อมปราการ 😍แห่งสุดท้ายของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามโมเสก 😍เยื่อนกรุงอัมมาน มหานครที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกยุคปัจจุบัน 😍พีเรียดเดียว 23 - 28 มีนาคม 2562 🔥เริ่มต้นที่ 39,900.- สนุกปล่อยโคมลอยผิงซี สัมผัสหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมร้านดัง พายสับปะรด ช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ตึกไทเป101 ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ศูนย์เครื่องประดับ (เจอร์เมเนียม) วัดหลงซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเวิ่นหวู่ ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet

กำหนดการเดินทาง:

23 - 28 มีนาคม 62 :
39,900.-
ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท ดูรายละเอียด