We’re One Center

ค้นหาทัวร์ของคุณที่นี่

เลือกตามประเทศ

เลือกตามราคา

เลือกตามเดือน

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน บิน EK [ APR - MAY ]

CDEK013A ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน บิน EK [ APR – MAY ]

Product Code: CDEK013A
🎈เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน บิน EK 🎈บินหรู 5 ดาว สายการบิน EMIRATES 🇩🇪มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 🇦🇹ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ 🇨🇭อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล 🎈รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค อิสระอาหาร 1 มื้อ 🎈พิเศษ!! เมนูขาหมูต้นตำรับเยอรมัน และ ปลาเทราต์ ❌** ไม่รวมวีซ่า ราคา Visa 3,500 บาท**❌

กำหนดการเดินทาง:

📅03-09 เม.ย. 62 :
41,900.-
📅09-15 เม.ย. 62 :
49,900.-
📅12-18 เม.ย. 62 :
49,900.-
📅13-19 เม.ย. 62 :
49,900.-
📅02-08 พ.ค. 62 :
41,900.-
📅16-22 พ.ค. 62 :
41,900.-
📅23-29 พ.ค. 62 :
41,900.-
ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 บาท ดูรายละเอียด
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน บิน EK [ JAN - MAR ]

CDEK013A ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน บิน EK [ JAN – MAR ]

Product Code: CDEK013A
🎈เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน บิน EK 🎈บินหรู 5 ดาว สายการบิน EMIRATES 🇩🇪มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 🇦🇹ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ 🇨🇭อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล 🎈รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค อิสระอาหาร 1 มื้อ 🎈พิเศษ!! เมนูขาหมูต้นตำรับเยอรมัน และ ปลาเทราต์ ❌** ไม่รวมวีซ่า ราคา Visa 3,500 บาท**❌

กำหนดการเดินทาง:

📅30 ม.ค.-05 ก.พ. 62 :
40,900
📅18-24 ก.พ. 62 :
40,900
📅06-12 มี.ค. 62 :
40,900
📅13-19 มี.ค. 62 :
40,900
📅20-26 มี.ค. 62 :
40,900
📅27 มี.ค.-02 เม.ย. 62 :
40,900
ราคาเริ่มต้นที่ 40,900 บาท ดูรายละเอียด
ทัวร์แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน บิน EK [ APR - MAY ]

CDEK014A ทัวร์แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน บิน EK [ APR – MAY ]

Product Code: CDEK014A
🇩🇪แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน บิน EK 🇩🇪Germany Romantic Route 📣เข้าชม 2 ปราสาท พระราชวังนอยชวานสไตน์ 📣นูเรมเบิร์ก โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ โรเธนบวร์ก 📣เวอร์ซบวร์ค มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก 📣ไฮเดลเบิร์ก แฟรงเฟริต 📣ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond 📣อิสระอาหาร 1 มื้อ

กำหนดการเดินทาง:

📅04-10 เม.ย. 62 :
45,900
📅12-18 เม.ย. 62 :
55,900
📅03-09 พ.ค. 62 :
45,900
📅17-23 พ.ค. 62 :
45,900
ราคาเริ่มต้นที่ 45,900 บาท ดูรายละเอียด
🇩🇪แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน บิน EK 🇩🇪Germany Romantic Route 📣เข้าชม 2 ปราสาท พระราชวังนอยชวานสไตน์ 📣นูเรมเบิร์ก โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ โรเธนบวร์ก 📣เวอร์ซบวร์ค มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก 📣ไฮเดลเบิร์ก แฟรงเฟริต 📣ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond 📣อิสระอาหาร 1 มื้อ

CDEK014A ทัวร์แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน บิน EK [ JAN – MAR ]

Product Code: CDEK014A
🇩🇪แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน บิน EK 🇩🇪Germany Romantic Route 📣เข้าชม 2 ปราสาท พระราชวังนอยชวานสไตน์ 📣นูเรมเบิร์ก โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ โรเธนบวร์ก 📣เวอร์ซบวร์ค มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก 📣ไฮเดลเบิร์ก แฟรงเฟริต 📣ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond 📣อิสระอาหาร 1 มื้อ

กำหนดการเดินทาง:

📅14-20 ก.พ. 62 :
44,900.-
📅07-13 มี.ค. 62 :
44,900.-
📅28 มี.ค. -03 เม.ย. 62 :
44,900.-
ราคาเริ่มต้นที่ 44,900 บาท ดูรายละเอียด

CDEK015A ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน (EK)

Product Code: CDEK015A
ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน (EK) 📣บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง 📣ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 📣ปราสาทปราก สะพานชาร์ล 📣นาฬิกาดาราศาสตร์ 📣เชสกี้ คลุมลอฟ ซาล์สบูก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา 📣พระราชวังเชินบรุนน์ 📣ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet

กำหนดการเดินทาง:

📅29 มี.ค.-4 เม.ย. 62 :
41,900.-
📅30 เม.ย. –06 พ.ค. 62 :
41,900.-
📅17-23 พ.ค. 62 :
41,900.-
ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 บาท ดูรายละเอียด